Tạp chí Sáng Tạo (post kỳ 1)

Khởi từ hôm nay, chúng tôi sẽ lần lượt post trên Blog này   tạp chí Sáng Tạo (31 tập bộ cũ vả 8 tập bộ mới).Mỗi kỳ ít hay nhiều tùy theo điều kiện sức khỏe và thời giờ cho phép.

Lần post kỳ này có 3 tập uploaded
Trường hợp quí bạn cần toàn bộ tạp chí chụp và dóng bằng comb binding, khổ  giấy legal size, bìa màu  giấy láng, xin tin chúng tôi biết.

Vui lòng click lên bìa để đọc nội dung

ST số 1 (bộ cũ) tháng 10-1956
tap 1

bia mot_0001.jpg

ST số 2 (bộ cũ) tháng 11-1956

bia 2_0001tap 2

 

ST số 3 (bộ cũ)
tap 3

bia 3

%d bloggers like this: