sách quí: Những tác phẩm qua bản dịch của Phùng Thăng

Những dịch phẩm của Phùng Thăng do Thư Ấn Quán sưu tầm và lưu trử trong Tủ Sách Di Sản Văn chương miền Nam. Chúng tôi sẽ chụp và sao lại khi có yêu cầu.

  1. Kẻ lạ ở thiên đường của Simone Weil, Phùng Thăng dịch, An Tiêm xb 1973

    bia KLOTD

2. Nhửng ruồi (Les Mouches), J.P.Satre, Bản dịch: Phùng Thăng, Thanh Hiên xb 1967bia Nhung RUoi new

%d bloggers like this: