Sóng nộ

2 giờ sáng
Hai ngòn tay gõ lên phiếm keyboard
Bao nhiêu lời chưa đủ
Tại sao nỗi nhớ lại cồn cào…
Chiều hôm qua, bỏ một lần thăm mình
vì phải đi bác sĩ làm ultrasound

Không biết mình có ăn đồ  ăn Mỹ được không
Không biết mình có ai mở CD nghe Tạ từ của Tô Vũ hay không.
Cám ơn mình
Cám ơn mình đã chịu khổ nạn thay cho ta
Như Chúa bị lên thập tự mà chuốc tội cho loài người
Mình nằm đấy, 24/24
suốt bảy tháng nay.
Mình nằm đấy 23/24
Suốt 3 năm nay
Để tôi còn đi còn đứng
Còn in sách còn thư quán bản thảo
Để tôi càng buồn càng làm việc hăng như con bọ xích
Mang áo giáp húc vào thời gian

Để sáng nay tôi tái bản lại cuốn Đánh giặc tại Bình Định
làm lại jacket cover color adjustment dùng Imaging writer để compile những trang large format
Cám ơn Microsoft
Cám ơn Acrobat
Cám ơn cái máy in 39.99 đô la

Cai binding machine thổ tả của ta
Để ta còn lui cui làm trong đêm về sáng
in thêm sách THT mà độc giả cần
Nào là Đánh giặc ở Bình Định
Thủ Đức Gọi Ta về
Đêm Rừng Tràm
Về Hướng Mặt trời lặn
Ban Mê Thuột ngày đầu ngày cuối
Truyện từ Văn
Truyện từ Bách Khoa
Truyện từ Vấn Đề….
Tản mạn văn chương…

Bao nhiêu cuốn đã làm xong trong vòng 4 tiếng….
Mỗi cuốn 4 tập  printing on demand
Khủng khiếp

Sóng trổi dậy cuồng nộ rồi
Con bọ xích mang áo trụ giáp húc đầu vào thời gian

 

.

 

 

 

%d bloggers like this: