Theo em (200)

NJ03-Sach (2)

 

Bạn bè của em từ xa đến thăm
Em nằm trên giường khóc òa cảm kích
Cám ơn tấm lòng dẹp như màu hoa cúc
Đã mang vào làm rực  thắm cả phòng em

%d bloggers like this: