Di sản văn chương miền Nam: Các tác phẩm về văn học mới sưu tập

 Thanh Lảng:

Lược đồ văn học VN quyển Hạ,. Từ thế kỷ 13 đến năm 1862. Trình bày cb, dày 850 trang. Chụp lại từ microfilm chữ mờ. Tuy nhiên vẫn có thể đọc được.

Lược đồ văn học VN, quyển Thượng  Từ 1862 đến 1945. Trình Bày xb. Sáchdày 850 trang. Chụp lại từ bản gốc, chữ rõ.

Văn chương chữ Nôm, Văn Hợi xuất bản, in lần thứ 2, dày 222 trang.

Nguyễn Sỹ Tế:

Việt Nam văn học nghị luân – Trường Sơn xb năm 1962, dày 200 trang

Chúng tôi xin lỗi vì không có thì giờ để trau chuốt hoàn chỉnh từng trang chụp trước khi phổ biến.  Tường hợp quí bạn nào cần bản in , xin vui lòng cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ khởi công thực hiện.

%d bloggers like this: