Phát hành TQBT số 65 tháng 7-2015

 

bia 65

 

Thư Quán Bản Thảo – Tạp chí văn học nghệ thuật

Năm 14 TẬP 65, THÁNG 7, NĂM 2015

Chủ đề: Tưởng niệm nhà văn Hoàng Ngọc Hiển

Mục lục 

Thư tòa soạn /3


Phần chủ đề Tường niệm Hoàng Ngọc Hiển

Sơ lược tiểu sử /5
Trần Hoài Thư: Viết về nhà văn HNH /7
Thái Kim Lan: Đọc Hoàng Ngọc Hiển /19
Nguyễn Lệ Uyên: Phận người trong “Quê hương lưu đày” của HNH /27
Nguyễn Vy Khanh: Nhân đọc trích đoạn Quốc lộ 13… / 33
Phạm văn Nhàn: HNH vẫn còn nguyên trong tâm thức của người lính ./48

Trích văn  Hoàng Ngọc Hiển

Quê hương lưu đày /55
Quốc lộ 13 / 66, 78
Cơn say /87
Viên đạn định mệnh / 95
Em có về Cồn Phượng /100
Côn Sơn ngày về / 112
Thân phận “Tiếng súng cao nguyên” / 122
Bóng núi Tà Cú / 133
Ngã Ba Rừng Cần Lê /142
Rắn cắn vó ngựa / 160
Độc chiêu: “Lộng giả thành chân” /171

Văn liệu đặc biệt
Nguyễn Vy Khanh: Ghi nhận về giải Bút Việt 1974 /182
Hoàng Ngọc Tuấn: Chào mừng Hội Văn bút VN nhân ngày trao giải thưởng… / 185
Nguyễn Tử Năng: Tiểu thuyết “Đường Một Chiều” của Nguyễn Mộng Giác và sự tuyển trạch… / 190

 

Giới thiệu tạp chí Thời Tập

Trần Hoài Thư: Hành trình của tạp chí TT / 199

Trích Thời Tập:

Trần Phong Giao: Độc giả và những người làm một tạp chí văn chương  / 204
Thơ Nguyễn Bắc Sơn / 211, Kim Thượng /212, Dưong Huyển Ý /212
Trần thị NGH.: khoan điệu/213
Hoàng Ngọc Tuấn: Độc thân /220
Lữ Quỳnh: Những người tưởng quen nhau /234
Trần Hoài Thư: Đôi mắt người Sơn Tây /243
Nguyễn Kim Phượng: Thời bút / 256
Mười tác giả: Vai trò của người cầm bút ./260.

Giới thiệu sách / 273

 

Trình bày bìa: THT 

Liên lạc Tòa soạn:

Trần Hoài Thư

719 Coolidge Street
Plainfield, NJ 07062

 

 

 

%d bloggers like this: