Di sản văn chương miền Nam: Ca Huế của Thanh Lãng

(trích từ Giao Đàn. đặc san của sinh viên VN du học tại New England, Hoa Ky năm 1971. Trọn bài sẽ dăng vào Tạp chí TQBT số tới dành nhiều trang giới thiệu Linh mục ThanhLãng)

T-1

%d bloggers like this: