Thư Quán Bản Thảo số 63 tháng 2-2015: 20 năm văn học miền Nam

Thư Quán Bản Thảo – Tạp chí văn học nghệ thuật

Năm 14 TẬP 63, THÁNG 2, NĂM 2015
Chủ đề: 20 năm văn học miền Nam

 bia 63 bis

 Mục lục (vui lòng click vào link để đọc bài)

Thư tòa soạn /3

Sống và Viết

Trần Hoài Thư : Có những điều không thể tin / 4
Trần thị Nguyệt Mai: Đi thăm tác giả “Cõi Đá Vàng” 19 * Như Thương: Khép lại núi` rừng / 25  * Phạm văn Nhàn: Nhìn từ quá khứ…/ 42 * Ngọc Bút: Người đọc tỉnh lẻ / 51 

Phần chủ đề
Nhiều tác giả: 20 năm văn học miền Nam (thảo luận) / 57
Phùng Nguyễn: Văn học miền Nam: Đường về gian nan / 106
Trần Doãn Nho: Tính “văn học”  trong văn học miền Nam / 126
Lữ Quỳnh: 20 năm văn học miền Nam / 150
Mang Viên Long: Nhìn lại 20 năm của một dòng văn học / 153
Lê văn Trung: Một góc nhìn hai mươi năm thơ miền Nam / 156
Hoàng Ngọc Tuấn: Những tạp chí văn hóa / 162
Đào Huy Đán: Các tạp chí văn nghệ miền Nam / 173 

Giới thiệu tạp chí Vấn Đề 

Trần Hoài Thư: Hành trình của tạp chí Vấn Đề / 175
Nhiều tác giả: Thanh Tâm Tuyền, Trần Hồng Châu, Mai Thảo, Phạm Cao Hoàng, Từ Thế Mộng, Mường Mán, Từ Hoài Tấn -Thơ văn trích / 180

 Thơ Văn Sáng Tác 

Huy Tưởng: Thơ / 215 Viêm Tịnh: Thơ / 213 Duyên: Thơ /220 Lê văn Trung: Thơ / 222 Như Thương: Thơ / 224 Lê Sa: Thơ /226

Nguyễn Âu Hồng: Mười truyện ngắn thật ngắn / 227
Nguyễn thị Hải Hà: Bạn bây giờ đã quên / 244
Nguyễn Lệ Uyên: 10* Pop Art Politique (truyện) / 255
Hoàng Ngọc Hiển: Bản tình ca trong hội nghị (di cảo) / 268
Phạm văn Nhàn: Đọc thi phẩm của Nguyễn Dương Quang /278 

Phần Phụ Lục

Nguyễn văn Lục: Hiện trang văn học miền Nam sau 1975 / 283

 Đặc biệt : Kèm theo phụ ấn bản: Truyện  Trần Hoài Thư từ Vấn Đề

Liên lạc Tòa soạn:
Trần Hoài Thư
719 Coolidge Street
Plainfield, NJ 07062 

Email:tranhoaithu16@gmail.com

%d