Lời kêu gọi

Để số chủ đề: Tưỡng niệm nữ dịch giả Phùng Thăng  ( chắc chắn là phát hành vào tháng 3-2014) được tốt đẹp,  chúng tôi cần những tác phẩm sau đây ( chỉ được xuất bản trước 1975):

– Buồn Nôn (Phùng Thăng dịch)

– Sói đồng hoang (PT dịch chung với Chơn Hạnh)

– Bắt trẻ đồng xanh (dịch chung với Phùng Khánh)

– Câu chuyện một giòng sông (dịch chung với Phùng Khánh)

– Những ruồi(Phùng thăng dịch

-Kẻ lạ ở thiên đường (Phùng Thăng dịch)

– Lão ngư ông vfà biển cả (dịch chung với Phùng Khánh)

Nếi quí bạn có, xin  vui lòng sao chụp  một chương mà quí bạn tùy ý chọn gởi về để chúng tôi đánh máy gấp.

Địa chỉ điện thư:

tranhoaithu@verizon.net

Chúng tôi hết lòng đa tạ

Trần Hoài Thư

(chủ trương tạp chí Thư Quán Bản Thảo)

%d