Văn liệu Sáng Tạo (1)

Khởi từ hôm nay, chúng tôi sẽ post những văn liệu hiếm quí do chúng tôi sưu tầm được từ những tạp chí miền Nam trước 1975.
Khởi đầu là tạp chí Sáng Tạo. Được phát hành hàng tháng. Số ra mắt tháng 10 năm 1956, giá bán 6 đồng. Chủ trương Mai Thảo.

Bài đầu tiên là bài  SÀI GÒN THÚ ĐÔ VĂN HÓA VIỆT NAM của MAI – THẢO.
Dưới đây là trang đầu tiên của bài viết:

Sài gòn thủ đô văn hóa Việt Nam: Không phải là một danh từ, một câu nói xuông nhạt. Không phải là một ảnh hình trừu tượng. Không phải là một ảo tưởng mong manh còn năm trong ngày tới xa thẳm. Kíhông phãi là một ý niệm khát khao đợi chờ. Đã là một thực thể. được minh định : Văn Hóa Việt Nam thực hiện hôm nay và sẽ được  kiện toàn trong ngày tới đã có được một trung tâm xuất phát và sinh thành : Thủ đô Sài Gòn.

Thực thể lòa chói này được biểu tỏ rõ rệt xâu đậm, ngày ngày.

Ánh sáng của Văn Hóa cháy lên hôm nay từ giữa lòng đời sống lớn rộng của dân tộc là một giòng máu bừng bừng mãnh liệt luân lưu trong một cơ thể chứa đựng cái vô hạn của những năng“lực sáng tạo trẻ mạnh phong phú. Giòng máu bắt nguồn từ trái tím. Sài Gòn xuất hiện trên những kinh rạch tăm tối ngày nào, đã đổi thay để có thêm một hình thể tinh thần nữa : hình thể của một trái tim đập mạnh, với những đường máu những lỗi ảnh sáng đan chen nhau, tỏa đi trên toàn thể, toàn điện.

Không còn là chân tay, SàiGòn đã là một trái tim. Những biến cố trọng đại của lịch sử đất nước từ một ngày nào đã chuyển đổi trọng tâm sinh hoạt dân tộc, và Sàigòn đang phát triển, thay thế cho một Hà-Nội đã tàn lụi, đã nghiễm nhiên biến thành một thứ cứ điểm chính yếu quy tụ mọi thiện chí xây dựng và mọi nỗ lực đóng góp của những hoạtđộng, văn-hóa hiện hữu, trên mọi ngành mọi mặt

bia publicPTDC0862.

PTDC0863

PTDC0864

PTDC0865PTDC0866

%d