sáng sớm làm bài thơ điểm tâm

Ở tuổi già
Thiên hạ thường dốc tâm tu hành
hay làm từ thiện
Còn tôi
tôi vẫn dệt mộng
cùng áo  đỏ áo xanh
Tiếc rẳng làm lính thám kích tiền phong
Nên chỉ  thấy toàn  áo quan áo kẻm

Ở tuổi già
người ta thường tìm nơi không khí trong lành
Nghỉ ngơi chờ ngày lấp đất
Còn tôi
Tôi  cứ lu bu hít bụj thời gian trốn mất
Khi  đất lấp rồi, buồn lắm phải không ?

%d bloggers like this: