Lục Tỉnh anh về

Thơ THT

tranh Đinh Cường

Lục Tỉnh anh về trước lạ sau quen
Em mở cửa đón mời một tên du thủ
Đêm qua, anh nghe hoài sóng vỗ
Bỗng nhớ miền Nam, đất của tình người
Để khi xa nhà thèm tô cá lóc canh chua
Con cá rô mề chiên dầm nước mắm
Con cá phù sa má kho mân mẩn
Sao  cứ mắc hoài tận đáy chân răng …

 

%d bloggers like this: