Khi ngồi trong phi trường Newark

Hinh Internet

Quanh ta  hàng ghế không.: làm bạn
Cốc cà phế nhấp nỗi lạc loài
Ngoài kia, phi đạo tàu lên xuống
Ta trong này, chẳng biết chờ aii ?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.