Vượt sông

Credit: AP

Không đò thuyền qua sông
Lệnh ban: quân phải lội
Những thằng lính cởi trần
poncho: bè dã chiến

Mặt trời nằm chênh chếch
Nắng dát vàng một giòng
Giữa trường giang mênh mông
Người và phao hì hụp

Bên kia bờ  bí mật
Hàng tre cúi xuống nhìn
Hỡi tên địch đang rình
Chờ ta lên hãy bắn

Kẻo ta thằng thám kích
Lại chết thành ma da
Đêm bến nước gầm phà
Chắc là hồn lạnh lắm…

Trần Hoài Thư

%d bloggers like this: