Audio: Cho con mùa tựu trường

Cho con mùa tựu trường
truyện Trần Hoài Thư
Qua giọng đọc của Song Hạnh
(Cựu xướng ngôn viên đài phát thanh SG)
Nhạc Đệm: Hoài Cảm của Cung Tiến do DAT CAO đàn piano

Xin click vào ô dưới để nghe

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d