Kỳ thi Final của một gã học trò già…

Kỳ này thay vì cứ kể THEO EM, hay quanh quẩn Thám kich diều hâu, mật khu Bình Định, xin được post  những trang chữ của một sinh viên già (46 tuổi)  trong một kỳ thi final vào năm cuối của chương trình Cử nhân Điện Toán. Khác với những kỳ thi ở VN, thí …

%d bloggers like this: