** Tạp chí Thư Quán bản thảo online **

CHỦ ĐỀ TẠP CHÍ TQBT VÀ TÁC PHẨM LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ ĐỀ ĐƯỢC XUẤT BẢN

Giá tiền mua báo:

  từ số 1-49: $15/ mỗi số;  Từ số 50- về sau  giá $20/mỗi số
Liên lạc : tranhoaithu16@gmail.com

BIA tqbt

Số 103 (Giai phẩm): Thơ văn nữ giới &  Tưởng nhớ nhà văn Kinh Dương Vương
Số 102 (Giai Phẩm): Hành trình của dòng sông – mừng sinh nhật thứ 100 của nhà văn Doãn Quốc Sỹ
Số 101 (Giai phẩm): Những văn nghệ sỉ  sống và viết ở Phan Thiết
Số 100 (Giai Phẩm): Số đặc biệt TQBT  đạt 100
Số 99 (Giai phẩm): Tưởng nhớ các bằng hữu cộng tác viên đã khuất
Số 98 (giai phẩm): Sơn Nam
Giai phẩm tháng 9 (Phụ ân bản đặc biệt): Mai Thảo : Hôm nay đi chùa Hương
Sô 97 (giai phẩm) : Những bài tạp ghi trong thời chiến
Số 96: Tạp ghi nhật báo Tiền Tuyến
Số 95: Giới thiệu tạp chí Chính Văn
Số 94: Viết về văn chương thời chiến
số 93: Hạnh phúc và khổ nạn
Số 92: Tuyển tập thơ văn
Số 91: Đầu Xuân Lộc mới: Giới thiệu Viêt Thạch Nguyễn Thụy Đan
Số 90: Ấn bản đặc biệt: Cảm tạ văn chương
Số 89: Văn chương mùa đại dịch
Số 88: Giới thiệu học giả Nguyễn Nam Châu
Số 87: Đinh Cường và cuộc đi tìm Bích Khê
Số 86: Trần Phong Giao và những người viết trẻ
Số 85: Giới thiệu nhà văn họa sĩ Lữ Kiều – Thân Trọng Minh
Số 84: Tưởng niệm 10 thân hữu cọng tác
Số 83: 10 Khuôn mặt hy sinh trong chiến trận
Số 82: Giới thiệu nhà văn Trân Doãn Nho
Số 81: Dịch giả ở tiền đồn: Nguyễn Kim Phương
Số 80: Nhà thơ Cao Đông Khánh
Số 79: Trần Hoài Thư vẫn còn mãi đam mê
Số 78: Tạp chí Giữ Thơm Quê Mẹ
Số 77: Nhà văn Triều Sơn và Nuôi Sẹo
Số 76: Nhà văn Lữ Quỳnh
Số 75: Những số báo văn học cuối cùng của miền Nam
Số 74: Nguyệt san Tình Thương
Số 73: Tạp chí Văn Hóa Nguyệt San

Số 72: Tạp chí Văn Học
Số 71: Chiều đầy bông Phùng Thăng / Văn nạn miền Bắc
Số 70: Nhà thơ Phạm Ngọc Lư & Biên Cương Hành + thơ PNL (Đan Tâm)
Số 69: Tạp chí Mai
số 68: Văn chương chửi thề & giới thiệu tạp chí Nghệ Thuật
Số 67: Trong Lớp Khói Màu & giới thiệu tạp chí Văn Nghệ
Số 66: Tạp chí Hiện Đâi
Số 65: Tưởng niệm nhà văn Hoàng Ngọc Hiển & giới thiệu tạp chí Thời Tập + điểm sach của HNH
Số 64: Tạp chí Trình Bày
Số 63: 20 năm văn học miền Nam & tạp chí Vấn Đề
Số 62: Tạp chí Khởi Hành
Số 61: Hiện tượng những nhà văn nữ
Số 60: Tạp chí sáng Tạo + sach báo ST (Thơ ST, tuyển truyện ST, thảo luận ST+ Toàn bộ ST chụp lại)
Số 59: Phùng Tháng + 2 dịch phẩm của PT (Những ruồi, Kẻ lạ ở thiên đường)
Số 58: Tính nhân bản trong văn chương miền Nam
Số 57: Văn chương Blog
Số 56: Những Vấn Đề Văn Học
Số 55: Dương Nghiễm Mậu + Bút ký DNM (Địa ngục có thật)
Số 54: Ba lô mang theo trên vai
Số 53: Tạp chí Văn
Số 52: Khoa Hữu & Nh Tay Ngàn + thơ KH (lửa)
Số 51: Cõi Đá Vàng + truyện dài CDV của Nguyễn thị Thanh Sâm
Số 50: Nguyễn Đức Sơn
Số 49 : Lâm Vỵ Thủy + Thơ LVT (Sao em không về làm chim thành phố)
Số 48 : Tạp chí Bách Khoa
Số 47 : Luân Hoán
Số 46 : Doãn Dân
Số 45 : Mây Viễn Xứ
Số 44 : Tưởng niệm Thảo Trường
Số 43 : Cha
Số 42 : Mẹ
Số 41 : Tuyển tập thơ văn mùa xuân
Số 40 : Những mùa Giáng sinh khó quên
Số 39 : Tạp chí Trước Mặt
Số 38 : Hơi thở đồng bằng
Số 37 : Thư từ Tuy Hòa
Số 36 : Khuất Đẩu + 3 tác phẩm của KĐ
Số 35 : Trường xưa
Số 34 : Lê văn Trung + thơ LVT (Bi Khúc)
Số 33 : Tạp chí Ý Thức
Số 32 : Trần Dzạ Lữ
Số 31 : 3 người viết
Số 29 : Từ Thế Mộng + thơ TTM (Lẽo Đẽo Một Phương Quì)
Số 27 : Phan Như Thức + Dốt Tuổi (tái bản thơ PNT)
Số 26 : Nguyễn Nho Sa mạc + Vang Lạnh (thơ NNSM)
số 25 : Văn thơ xứ Quảng
Số 24 : Hoài Khanh + 4 tập thơ HK
số 23 : Vũ Hữu Định + thơ VHĐ toàn tập
số 22 : Viết trong khói lửa
số 21 : Võ Hồng
số 20 : Nguyễn Bắc Sơn + thơ NBS (Chiến tranh VN và tôi)
số 19 : Nguyễn Nghiệp Nhượng + tập truyện NNN
số 18 : Y Uyên + Tuyển truyện Y Uyên
Số 1-17 : Tuyển tập thơ văn

Email:
tranhoaithu16@gmail.com

%d bloggers like this: