Văn học SG thảo luận về ngữ pháp với văn học Hà nội