Vấn Đề (toàn bộ 56 số)

Phân I: Giới thiệu sơ lược tạp chí:

Vấn Đề là tạp chí ra hàng tháng chuyên về chính trị, kinh tế, tài chánh, xã hội, văn học, nghệ thuật.  Chủ nhiệm sáng lập: Vũ công Trực , Chủ biên: Vũ Khắc Khoan, Thư Ký Tòa Sọan: Thanh Tâm Tuyền. Số ra mắt phát hành vào tháng 4-1967,Đến  số 7,  họa sĩ Duy Thanh thay Thanh Tâm Tuyền, và đến số 11, Mai Thảo thay Duy Thanh.

Trên trang bìa, ta đọc: chủ trương Vũ Khắc Khoan và Mai Thảo

.
Vấn Đề  qui tụ những cây bút khá quen thuộc , mở cửa  dung nạp những khuynh hướng dị biệt, nhất là tôn trọng sự tự do trong sáng tác, biết lắng nghe tiếng nói của tuổi trẻ và độc giả (qua mục thư từ  bạn đọc)…

 

Phần II (click để đọc)

Số 1 

số 2                  Số 3                    Số 4

Số 5                   số 6                    Số 7

Số 8                  Số 9                   Số 10

só 11                Só 12                  Só 13

số 14                 số 15                 Số 16 

Số 17                Số 18                 Số 19 & 20

Số 21                 Số 22                Số 23

Số 24                 Số 25                Số 26

Số 28                số 29

Số 30 & 31        Số 32                Số 33

Số 34                 Số 35               Số 36

Số 37                 Số 38               Số 39

Số 40                  Số 41              Số 42 & 43

số 44                  Số 45               Số 46

Số 47                  Số 48                Số 49

Số 50                  Số 51                Số 52

Số 53                  Số 54&55           Số 56

%d