TQBT số 81: Người lính viết văn & dịch giả ở tiền đồn