Thơ Hoài Lữ

Nhà thơ Hoài Lữ tên thật Lữ Đắc Quảng sinh năm 1944 tại Quảng Trị, tốt nghiệp Khóa 18  Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức đầu năm 1965. Hy sinh tại đồn Bà Tà, Bình Chánh, đêm Chúa nhựt 25 tháng Bảy 1965.

 Tác phẩm xuất bản: Mắt Cỏ (thơ, 1963) – lúc nhà thơ mới 19 tuổi.