Tân văn số 39 : Niềm im lặng của biển cả của Vercors, người dịch: Trần Phong Giao