Tân Văn số 34 : Nhà văn Thảo Trường với tập truyện Cánh đồng đã mất