Tân Văn số 24: Nguyễn Đình Toàn với tập truyện Đêm Lãng Quên