Kiệt Tấn: Điệp khúc tình yêu và trái phá (thơ, tái bản)