Thể lệ để đọc những tạp chí có password protected | Blog Trần Hoài Thư

  • Thể lệ để đọc những tạp chí có password protected

Sự yêu cầu này không phải ẩn chứa một ý đồ gì đó chẳng hạn  dùng  để lấy quảng cáo hay subscribe, nhưng từ ở sự muốn nói lên  nỗi khó khăn vô vàn và hoàn cảnh khắc nghiệt  của chúng tôi khi thực hiện những dự án về các tạp chí văn học miền Nam… Chúng tôi chỉ gởi đến  những người tha thiết muốn đọc, cần đọc.

Hãy  cho chúng tôi biết là bạn cần. Chúng tôi sẽ gởi ngay password.  Trân trọng.

tranhoaithu16@gmail.com

%d bloggers like this: