• Thể lệ để đọc những tạp chí có password protected

Như  các bạn thấy,một số những tạp chí,  sách báo do chúng tôi sưu tập và đưa lên Blog này đều được Password protected. Sở dĩ chúng tôi phải làm vậy, thứ nhất là những tạp chí/sách báo không thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Chúng tôi ngăn ngừa trường hôp bị download  vì mục đích thương mại. Thứ hai chúng tôi phải trả giá rất đắc  để thực hiện. Từ tiền bạc, công sức lái xe hàng trăm  dặm trên đường núi, và  scan vạn vạn trang, rồi layout, làm đẹp từng trang một. Chúng tôi làm với tâm nguyện là  chỉ gởi đến những ngưiời cần đọc, cần tìm. Trường hợp nếu không có tài liệu, chúng tôi có thể giúp tìm qua cácc thư viện đại học Mỹ.

Hãy  cho chúng tôi biết là bạn cần. Chúng tôi sẽ gởi ngay password.  Trân trọng.

tranhoaithu16@gmail.com