Tag Archives: Nguyễn Bắc Sơn

Viết lúc 4AM – “Tôi ngại quê nhà nhưng lại hoài hương”

 
Các con, thế nào ba cũng dọn nhà đi viễn xứ
Dù tình quê hương rất khó nguôi khuây
Nhưng nghĩ giòng sông đã nhơ, lòng người đã đục
Đâu có người thương tiếc đám mây bay

(Nguyễn Bắc Sơn, 1973)

Trong thời chiến, thường thường có những nhà thơ được biết nhiều, do từ sự phổ thơ của họ. Như Vũ Hữu Định qua Còn một chút gì để nhớ,
đọc tiếp