Blog Trần Hoài Thư | Page 303

  • Các tạp chí văn học nghệ thuật miền Nam

Em xót ta quá thảm
Ta cười tại đồ ăn
Thay vì xuống hậu môn
Nay lên đầu lên óc !!!
(Làm để ăn mừng ngày toàn bộ tạp chí Vấn Đề được  đưa vào flipbook và ta vẫn còn mạnh để có thể bám  riết theo  tốc độ của xe ambulance  mang bà xã đáng thương về bênh viện )

(click xem clip video quay cảnh ông già đuổi theo bà già/ một người năm trên băng ca/ một người  hờm thắng nhấn ga….  )

Tuần báo Nghệ Thuật (toàn bộ đầy đủ)
Tuần báo Nghệ Thuật (toàn bộ đầy đủ)
Vấn Đề (toàn bộ)
Vấn Đề (toàn bộ)
Hiện Đại
Hiện Đại
Tình Thương (báo Sinh viên Y Khoa)
Tình Thương (báo Sinh viên Y Khoa)
Văn Hóa Nguyệt San
Văn Hóa Nguyệt San
Tân Văn (nhận định, phê bình văn học)
Tân Văn (nhận định, phê bình văn học)
Tiếng Nói
Tiếng Nói
Tạp chí MAI
Tạp chí MAI
tạp chí Văn Nghệ
tạp chí Văn Nghệ
Tạp chí Văn Học
Tạp chí Văn Học
Tạp chí Sáng Tạo (đầy đủ)
Tạp chí Sáng Tạo (đầy đủ)
%d bloggers like this: