Girl in a jacketNửa đêm đón vợ xuất viện về lại nursing home

Không cần máy nhắm, không cần đạn (1)

Chỉ có tình yêu, trong trái tim

Ngày xưa đi giải vây đồn bạn

Ngày nay đi đón người trăm năm…

 

(1) Máy nhắm hồng ngoại tuyến được trang bị cho binh chủng thám kích

%d bloggers like this: