Nguyên Sa – Một mình một ngựa – Số 3 tháng 9-1971

%d