Cập hóa các tác phẩm do Thư Quán xb và sưu tập được đưa lên online

Dưới đây là danh sách các tác phẩm do Thứ Ấn quán xuất bản được đưa lên Online. Xin click vào tên sách ” tô vàng”   để đọc. <ul) Trần Hoài Thư:  -Ra Biển Gọi thầm (Tập truyện) – Ban Mê Thuộc ngày đầu ngày cuối (tập truyện) – T– Thủ  Đức gọi ta về… Read More Cập hóa các tác phẩm do Thư Quán xb và sưu tập được đưa lên online

Các tác phẩm do Thư Ấn Quán ấn hành được chuyển qua Online

Chúng tôi mới chỉnh trang và thêm vào một số tác phẩm khá dày mà trước đây không thể thực hiện vì  nhu liệu cũ chỉ giới hạn bề dày tối đa là 300 trang. Đó là hai truyện dài: Dặm trường của nhà văn Trần Doãn Nho, Cõi Đá Vàng của Nguyễn thị Thanh… Read More Các tác phẩm do Thư Ấn Quán ấn hành được chuyển qua Online