Phạm văn Nhàn: Thư Quán Bản Thảo bước qua năm thứ 11, nghĩ về một người bạn.

Thư Quán Bản Thảo mới đó đã bước qua năm thứ 11. 11 năm có phải là thời gian đủ dài để độc giả nhớ đến một tờ báo văn học, mà trên tiêu chỉ của tờ báo đã ghi. 11 năm hiện diện trên văn đàn hải ngoại vẫn còn tồn tại, dù có… Read More Phạm văn Nhàn: Thư Quán Bản Thảo bước qua năm thứ 11, nghĩ về một người bạn.

Tạp chí Thư Quán Bản Thảo bước vào năm thứ 11

Tạp chí Thư Quán Bản Thảo sau hơn 10 năm có mặt. Với 48 tập, in ấn bằng tay, không quảng cáo, chỉ tặng biếu. Từ hai số đầu dày 100 trang, bắt đầu số ba, dày 200 trang, và sau đó mỗi số dày khoảng 220 trang đến 230 trang. Bao gồm những chủ… Read More Tạp chí Thư Quán Bản Thảo bước vào năm thứ 11