Category Archives: TẠP CHI THU QUAN BẢN THAO

Con tôi đã thức dậy rồi

Con tôi đã thức dậy rồi
Đang thi nhau  nhả những tờ giấy in
Đứa dưới hầm, đứa ở trên
Đứa chạy chậm, đứa “run” nhanh cấp kỳ
Đứa chớp đèn báo bị jammed
Đứa cho biết giấy đã vơi cạn rồi
Vây mà vui quá là vui
Hình như xuân cũng  về  ngoài, bạn ơi

Con tôi đã thức dậy rồi
84   Bản thảo  sắp ra đời, bà con !

bia 84

 

flipbook TQBT 83

Gởi đến quí bạn flipbook TQBT 83 thay vì E book như thường lệ.
Trong tương lai, nếu có điều kiện chúng tôi sẽ Email flipbook đến quí bạn  như chúng tôi đã gởi E book.

Muốn đọc, cick vào bìa. . Bạn sẽ thấy quảng cáo. Vui lòng  cick vào X   để làm mất cái  quảng cáo phía dưới trang sách,

bia blog

http://online.fliphtml5.com/dsvii/zkto/