flipbook TQBT 83

Gởi đến quí bạn flipbook TQBT 83 thay vì E book như thường lệ. Trong tương lai, nếu có điều kiện chúng tôi sẽ Email flipbook đến quí bạn  như chúng tôi đã gởi E book. Muốn đọc, cick vào bìa. . Bạn sẽ thấy quảng cáo. Vui lòng  cick vào X   để làm mất […]

Gởi đến quí bạn flipbook TQBT 83 thay vì E book như thường lệ.
Trong tương lai, nếu có điều kiện chúng tôi sẽ Email flipbook đến quí bạn  như chúng tôi đã gởi E book.

Muốn đọc, cick vào bìa. . Bạn sẽ thấy quảng cáo. Vui lòng  cick vào X   để làm mất cái  quảng cáo phía dưới trang sách,

bia blog

http://online.fliphtml5.com/dsvii/zkto/

Ngày giỗ

Lời chũ blog: Cuối cùng, TQBT và những tác phẩm sưu tập hoặc tái bản đã đến nơi đến chốn. Với những người đã khuất, luôn luôn là hai tập. Một tập TQBT số chủ đề của người đã khuất, và một tác phẩm của chính tác giả này.

Continue reading “Ngày giỗ”