Chuyện lạ

Chưa bao giờ, hình ảnh  người lính miên Nam (VNCH) lại được khai thác rầm rộ trên  YOUTUBE như lúc này. Tiêu biểu là những kênh như Theo Gót Giày Saut, Anh Tám Tình Tang, hay Nam Hòa v.v.. Có  điều  người chủ trương sống ở hải ngoại. Ngạc nhiên ở đây là đài truyền… Read More Chuyện lạ

Tạp chí TQBT online

Năm 2020 Số 89 : Vănchương đại dịch (tháng 6-2020) Số 88: Tưởng niệm Nhà nhận định triết học Nguyễn Nam Châu (tháng 2-2020) Năm 2019 Số 87: Bích Khê & Giới thiệu tạp chí Văn Hóa  Á Châu Số 86: Tưởng nhớ Nhà văn Trần Phong Giao Số 85: Lữ Kiều Thân Trọng Minh… Read More Tạp chí TQBT online

Hôm nay, toàn bộ tạp chí Thư Quán Bản Thảo từ trước đến nay được đưa lên online

  Niềm vui khai nhụy  hai ngày ! Trong những ngày “bế quan tỏa cảng” chân tay thừa thải, tôi đã mượn công việc để tìm niềm vui. Và niềm vui đã  thật sự đến hôm nay, khi flipbook của số TQBT  cuối cùng đã được hoàn tất. Để quí bạn thấy 88 số báo… Read More Hôm nay, toàn bộ tạp chí Thư Quán Bản Thảo từ trước đến nay được đưa lên online