Category Archives: flipbook

Phổ biến online tác phẩm “Những tạp chí văn học miền Nam” của Trần Hoài Thư

Tên tác phẩm: Những Tạp chí văn học miền Nam (Sưu tầm & Nhận định)
Tác giả: Trần Hoài Thư
Nhà xuất bản: Thư Ấn Quán
Năm xuất bản: 2018

Giá : $15  (Bao luôn cước phí)
Liên lạc mua:
Trần Hoài Thư
719 Coolidge Street, Plainfield, NJ 07062
Email: tranhoaithu16@gmail.com

 

Click vào hình để đọc Flipbook

Giai phẩm Huế trong trí nhớ (bổ khuyết)

Trong kỳ post đầu tiên cách đây 2 ngày flipbook Giai phẩm “Huế trong trí nhớ” của tạp chí Văn Học phát hành  năm 1970  có nhiều trang thiếu. Nay chúng tôi bổ sung lại cho đầy đủ. Xin được cám ơn Ban Biên Tập Văn Việt đã cho biết.

Một câu hỏi là: Tại sao gọi là Giai phẩm ? Xin trả lời, Sắc Luật về báo chí 007/72 bấy giờ không cho phép tạp chí hoạt động như trước nữa. Chỉ cho phép ra giai phẩm. Quí bạn sẽ thấy không ghi ngày tháng phát hành trên bìa như thường lê, chỉ ghi ngày tháng kiểm duyệt ở trang trong…
Continue reading Giai phẩm Huế trong trí nhớ (bổ khuyết)