Thơ văn Vũ Hữu Định sưu tập

Bià Thơ Vũ Hữu Định Toàn Tập

Trích từ  tập Thơ Vũ Hữu Định Toàn Tập, gồm 124 bài thơ trước và sau 1975 do cơ sở Thư Ấn Quán sưu tầm và xuất bản trong Tủ Sách Di Sản Văn chương miền Nam

Biên trấn ca

Đứng lại bên đường non
Nhìn bao la sóng bạc
Mây tóc hồn thiếu phụ
Có ai trông ta về
Continue reading Thơ văn Vũ Hữu Định sưu tập

Nguyễn Lệ Uyên: Vũ Hữu Định, Người lang thang với đôi dép cỏ

Tranh Thân Trọng Minh

     Đọc thơ Vũ Hữu Định nhiều đâm “ghiền” như “ghiền” hương thơm của người trinh nữ. Chỉ tiếc là chưa một lần gặp mặt anh qua những bức thư hẹn hò. Chúng tôi như hai con thú hoang ở hai đầu cánh rừng ngút ngàn lùm bụi, khói sương, suối sâu và bờ vực. Chúng tôi đuổi bắt nhau như bắt lấy chính bóng mình. Đó là những năm tháng kinh hoàng và mệt nhoài khoảng đầu thập niên 70. Đọc tiếp

Đặng Tiến: VŨ HỮU ĐỊNH,Tình Ca người lỡ vận

Tranh Thân Trọng Minh

Văn thơ Miền Nam 1954-1975 được gọi là nền văn học bất hạnh. Vì nó đã bị xuyên tạc, tuyên án, thiêu hủy và bôi xóa ; các tác giả đã bị tù đày, đọa đày và lưu đày. Đọc tiếp