Category Archives: DI SẢN VĂN CHUONG MIỀN NAM

Bàn tay

Hai số báo mới được  hoàn thành xong và được đưa lên blog dưới dạng flipbook:
1. Nguyệt  san Mai số 8 & 9 do Hoàng Minh Tuynh làm chủ nhiệm, số 8&9  tháng 2-1966. Trong số báo này có hai bài  đáng đọc:
– Verlaine  của Nguyễn Thế Vinh
– Tấm bia cảnh giáo tại Tây An Phủ dựng từ năm 781 tại TRung Hoa.

2. Nguyệt san Văn số 163  tháng 10 năm 1970. Số báo này do nhà thơ Thành Tôn tặng, với giòng chữ: “mẫu nhắn tin ở trang 111 vẫn còn hiệu lực…”.


Mẫu nhắn tin này là từ tòa soạn Văn nhắn tin tôi . Điều này chứng tỏ cái tình văn chương của những người cầm bút miền Nam, đặc biệt là những người viết trẻ- là sâu đậm và thấm thiết dường nào. Ngay cả bây giờ cũng vậy.
(Mời đọc bài Houston ngày hội ngộ)

Đọc 2 số báo mới đưa lên:

MAI Số 8&9

VĂN Số 163

 

Sao em không về làm chim thánh phố….

Mời nghe Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh diễn tả trong nước mắt bài thơ của Lâm Vị Thủy: Sao Em Không Về Làm Chim Thành Phố.

Bìa tập thơ “Sao Em Không về làm chim thanh phố” của Lâm Vị Thủy, Huyền Trân xuất bản 1963

Các post liên hệ:

Lâm Vị Thủy: Nhà thơ giữa cõi không cùng

Rong bút – Sưu tầm thơ Lâm Vị Thủy

Viết lúc 4AM – Về một bài thơ tự do độc đáo của Lâm Vị Thủy

Tạp chí Thư Quán Bản Thảo số 49 tháng 12-2011
giới thiệu nhà thơ Lâm Vị Thủy

 

NGHE CAM LI NGÂM THƠ:

 

Thi nhạc giao duyên – Trần Hoài Thư – Vũ Đức Sao Biển – Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh

Thêm 3 flipbook mới trong tủ sách Di sản văn chương miền Nam: Địa ngục có thật của Dương Nghiễm Mậu, Giòng sông rực rỡ của Mai Thảo, Sợi khói bay vòng của Phạm Ngọc Lư

 1. Địa ngục có thật
  Bút ký của Dương Nghiễm Mậu. Phụ bản đặc biệt của tạp chí Thư Quán Bản Thảo số 55 chủ đề nhà văn Dương Nghiễm Mậu.
 2. Giòng sông rực rỡ 
  tập truyện của Mai Thảo, Nguyệt san Văn Uyển xuất bản tháng 8-1968.
  Thư Ấn Quán sưu tập và thực hiện Flipbook tháng 6-2019.
 3. Sợi khói bay vòng
  Tập truyện ngắn trước 1975 của Phạm Ngọc Lư. Thư Ấn quán xb lần thứ nhất 7/2016

Continue reading Thêm 3 flipbook mới trong tủ sách Di sản văn chương miền Nam: Địa ngục có thật của Dương Nghiễm Mậu, Giòng sông rực rỡ của Mai Thảo, Sợi khói bay vòng của Phạm Ngọc Lư