Category Archives: DI SẢN VĂN CHUONG MIỀN NAM

Những bài thơ để đời trên báo MAI

Năm 1964  nhà văn Bữu Ý rời Huế vào Saigon  để phụ trach tạp chí Mai theo lời mời của chủ nhiệm Hoàng Minh Tuynh.  Mặc dù trên trang đầu hay trang cuối, không thấy tên Bữu Ý phụ trách Tòa soạn, chỉ thấy tên chủ nhiệm Hoàng Minh Tuynh, nhưng qua các bài vở, chúng ta nhận ra bóng dáng của chàng trai xứ Huế ấy bao trùm hầu hết các trang báo. Qua các bài vở mang  những bút hiệu khác nhau, nhưng ta biết ngay là của Bữu Ý. Ví dụ Bữu Uyên, Nguyễn Phước, B.Y, … Đấy  chỉ là ba bút hiệu mà anh Đinh Cường kể với tôi, còn nhiều bút hiệu khác khi đọc thì nhận ra ngay văn phong của ông, nhưng không kể ra đây. Ngoài ra, ta thấy  đứng đàng sau ông là cả một đội ngũ bạn bè của ông như Ngô Kha, Phạm Thế Mỹ, Đinh Cường, Nguyễn Đức Sơn, Phạm Công Thiện, Đặng Tiến…

Continue reading Những bài thơ để đời trên báo MAI

Ngô Kha