Category Archives: chia sẻ kinh nghiệm

Làm cách gì để gởi qua Mail một file quá nặng ?

Bạn,

Bạn bảo bạn gặp trở ngại khi gởi tôi một file quá nặng (bởi có quá nhiều hình). Khoảng chừng  vài mươi MB!
Và bạn đã tách ra làm 4 files nhỏ để gởi về tôi. Cám ơn bạn. Tôi đã nhận đầy đủ qua bốn lần gửi. Tôi đã góp chung vào một file, mới biết là sức nặng lên tới khoảng 20 MB !
đọc tiếp