Để có kết quả tốt khi hoán chuyển sang tiếng Việt qua Google OCR

Tôi muốn sưu tầm một số bài thơ dịch trước năm 75. Đây là một bài thơ của George Seféris, do Nguyễn Kim Phượng dịch dưới tựa đề : Một người già bên bờ sông, đăng trên tạp chí Tư Tưởng tháng 5-1971, hiện lưu trử trên NET (thu viện Huệ Quang, Quảng Đức, Hoa… Read More Để có kết quả tốt khi hoán chuyển sang tiếng Việt qua Google OCR

Cách Scan trang sách làm sao cho không ố vàng, lem luốc

Bạn đừng scan với option màu (color).  Nếu máy máy bạn có Microsoft office (tôi nghĩ là có), thì scan trang sách bằng option  “Black and white from Color page”.Microsoft Office ->MS tools -> MS document imaging hay MS document scanning –> file (click)  -> Scan new document ->Black and white from Color page Sau… Read More Cách Scan trang sách làm sao cho không ố vàng, lem luốc

Cách hoán chuyển OCR sang tiếng Việt (giải thích chi tiết tường tận)

Có vài vị chỉ dẫn về cách hoán chuyển sang tiếng Việt những bản in xưa cũ bằng OCR. Còn khuya! Xin nhớ bản xưa cũ, dù đọc được, nhưng nét mực nhòa, chữ không sắc, không có nét rõ nên dưới con mắt của OCR chúng không thể nhận diện ra nổi. Hay nếu… Read More Cách hoán chuyển OCR sang tiếng Việt (giải thích chi tiết tường tận)

UV

Thơi gian qua tôi miệt mài với công việc khảo cứu UV (Ultra violet). Số là khi search trên NET tôi biết được là bên Tàu mới sản xuất cái máy gọi là UV coating machine, Giá bán trên dưới một ngàn đô la, nhưng shipping qua Mỹ rất cao ($300). Như vậy Tàu qua… Read More UV

How to solve error: Power Surge On Hub Port: A USB device has exceeded the power limits of its hub port

This error is occured when you connect a device to your computer using USB cable. Some related solutions are posted:  USB port reconfiguration, USB port reset, use another USB adapter etc…However, there is one main cause is missed: It is the malfunction of the USB connector or USB adapter. First, you should try connnecting USB cable to another… Read More How to solve error: Power Surge On Hub Port: A USB device has exceeded the power limits of its hub port

Problem with HP 5SI/8000 laserjet toner cartridge: What is wrong ?

Toner cartridge is different from ink cartridge. Toner is used for laser printer. Ink is for inkjet. Any toner cartridge is composed  of three main components: 1. Blade 2. Magnetic roller 3. Drum A sheet of paper after being pick up  from the paper drawer, first,  it is inserted into the toner cartridge. The job of… Read More Problem with HP 5SI/8000 laserjet toner cartridge: What is wrong ?

Snagit editor: Still Receiving “Failed To Save Document Error”

Following is my letter to Snagit forum: https://feedback.techsmith.com/techsmith/topics/still_receiving_failed_to_save_document_error_after_updating_version_of_snagit?topic-reply-list%5Bsettings%5D%5Bfilter_by%5D=all&topic-reply-list%5Bsettings%5D%5Bpage%5D=1#reply_15604096 The problem is you save a big multipages file in tiff or graphic format. First you should split it into sub files. For ex, you have a multipages with 50pages in tiff. My experience is only 15 pages you are allowed to save, if more than this… Read More Snagit editor: Still Receiving “Failed To Save Document Error”

Hai điều tôi học hôm nay: Tiff và Bookfold

Thứ nhất là tại sao các picture hay những bản sao chụp lại được lưu trử băng dạng TIFF, thay vì những dạng graphic rất thông thường khác như JPG hay PNG v.v… Bạn cứ thử chụp một tranh hình qua MS Office imaging hay MS Office scanning, bạn sẽ thấy bản chụp được saved tự… Read More Hai điều tôi học hôm nay: Tiff và Bookfold

Để trả lời câu hỏi tại sao WORD lại thay đổi…

Bạn già, Bạn hỏi là bài bạn đánh máy bẳng WORD 97, khi dùng Windows XP thì giòng/hàng (line) ở vị trí này (ví dụ hàng 24) còn khi dùng computer chạy bằng  windows 97, hay 8.1 thì nó nhảy qua hàng  hay trang khác. Dưới đây là ví dụ của hai windows nhưng cùng đọc… Read More Để trả lời câu hỏi tại sao WORD lại thay đổi…