Category Archives: 20 nam van hoc mien nam

Hoài Khanh

Chuyên đề

 Nhà thơ Hoài Khanh

(click vào bìa để đọc flipbook)


Thư quán bản thảo số 24 chủ đề Nhà thơ HOÀI KHANH

Thi phẩm Hương Sắc Mong Manh, Thư Ấn quán xb 2006

 

Thi phẩm Thân Phận tái bản nhiều lần trước 1975, Thư Ấn Quán sưu tầm và in lại tại Hoa Kỳ

 

 

Thi phẩm Lục bát của Hoài Khanh, Thư Ấn Quán sưu tầm

 

 

Thi phẩm “Gió bấc trẻ nhỏ  đóa hồng và dế”, Thư Ấn Quán sưu tầm

Phận người – André Malreaux. Tô Thùy Yên dịch

… Tiểu thuyết được nhà thơ Tô Thùy Yên lựa chọn để phiên dịch là vì sao được ném lên cao nhất và cũng là vì sao sáng nhất của những vì sao đã mọc trên vòm trời tiểu thuyết của tác giả. ..
(Nguyễn Đăng – Nghệ thuật số 33 ngày 28-5-1966)

Phận Người được đăng từ số 33 đến số 48. Ngưng nửa chừng. Không nói lý do. Chúng tôi sưu tập  những chương dịch này của nhà thơ Tô Thùy Yên để chứng tỏ về kiến thức uyên bác của ông:  Không những ỏ lảnh vực thi ca  mà  còn là ở bộ môn dịch thuật, cũng như giúp cho những ai có thêm tài liệu trong việc tham khảo và nghiên cứu.

Chú ý: Vì khổ báo Nghệ Thuật bằng nửa khổ giấy nhật trình, vì vậy muốn đọc cho rõ , xin vui lòng điều chỉnh nút zoom lớn  (+) nhỏ  (-) hoặc full màn ảnh …

Mai Thảo viết về 15 năm (1):Vài nét điển hình của văn chương tùy hứng 

Lời chủ Blog:

Trong lúc sưu tập các tạp chí văn học miền Nam, tôi nhận ra một điều đặc biệt. Đó là việc nhà văn Mai Thảo viết nhiều về 15 năm từ tản mạn, tùy bút, đến nhận định văn học.
Trước hết là bài nhận định  “Vài nét điển hình của văn chương tùy hứng”  đăng trên nguyệt san Vấn Đề số 11 tháng 5-68 về văn học miền Nam sau 15 năm. Bài thứ hai là bài tùy bút “Mười lăm năm” đăng trên tuần báo Khởi Hành số 8 năm 1969.

Chúng tôi lần lượt post ra đây các bài viết của nhà văn Mai Thảo.

p-107p-109p-111p-113p-115p-117p-119