cách ly (5): Mũi tôi

1.

Ngày xưa đột nhập vào rừng
Làm sao dùng mắt  biết người ít  đông ?
Chỉ còn cách ráng ngửi phân
Mùi bốc  càng thúi thì coi chừng cấp trung !
Người đông, thì phẩn càng nồng !

2.

Mũi ta nay lại rất cần
Khi ta giặt dũ  áo quần  của em
Làm sao biết cái dính phân
Làm sao tẩy sạch  nợ nần  hởi em   ?

 

3.


Người ta dùng mũi ngửi hương
Còn tôi dùng mũi ngửi phân của người !
Chỉ mong cái mũi  quen hơi
Tôi ngửi  được  mùi  Cô vít-nai -tin (Covid-19)
Để mà báo cáo về nhà
Để bà con biết mà  phòng xa,  tôi mừng !
Như thám báo ở  trong rừng…