bài văn mang 3 con số : 405

Tôi post bài văn “Chiếc xe hàng cũ” của Mai Thảo, trích từ tập truyện MƯA NÚI, Tân Văn số 32, viết về một chiếc xe hàng cũ mang  bảng số 4 05.

Tại sao lại là 405 mà không là số khác. Để tôi phải bồi hồi nhớ lại mấy năm sống chết bị thương lên thương xuống ở 405 thám kích.