TINH SƯƠNG GHÉ BẾN CHỢ PHIÊN

Cuối cùng ngồi lại trên bờ
Mắt lim dim hồn như đầy cơn mơ
Phia sau sương muối tiễn đưa
Trước mặt bến đò tấp năp thuyền khoang
Niềm vui một đêm bình an
Thêm niềm vui thấy quê hương tuyệt vời

 

Bình luận
Chia sẻ
%d