KIM TỰ

KIM TỰ
Ba vòng ngủ sắc xây kim tự
Giửa một kinh thành với thánh thơ
Con sông Côn bên bồi bên lở
Uốn lượn êm đềm như sông mơ
Phương Đông thì có chàng xuân diệu
Chế lan viên thì ở phương tây
Yên lan phương bắc dò đưa khách
Cả Viêt Nam thơ nhập nơi này
Tôi lạc vào một nơi huyền thoại
Đêm này nằm kích ở bên sôngi
Đừng giết, giết những chàng thi sĩ
Hãy quên đi Hồng Ngoại lãy cò
Tôi cho con nằm ngoài nghĩa địa
Còn tôi chàng trẻ thưở hoa niên
Căn buồng Xuân Diệu mùi bay tỏa
Hoa dậy thì và cả hoa thơ
Có phải lòng tôi là chợ huyện
Để còn ngong ngóng trầu chợ Dinh
Tiền chiến những chàng trai xưa ây
Đẹp làm sao một thời hoa niên
%d