KHANH THANH

HÔM NAY BÀY ĐẶT KHÁNH THÀNH
LƯỢC ĐỒ VĂN HỌC BỘ DÀY 1700 trang
Cám ơn hai tập nặngchình
Bìa rách, giấy rách, chữ mở chữ lu
Lật từng trang scan từng tờ
Tiểu đoàn sâu mọt phất cờ thoát thân

%d bloggers like this: