Giúp vợ đi vệ sinh

Tay này giữ vai bà
Tay kia cầm giấy sẵn
Bà đừng lo té ngã
Cứ thong thả tôi chờ

Cứ hít vào thở ra
Cho lòng mình thanh thản
Cho nỗi buồn khổ nạn
Trút ra khỏi tay chân

Con ve kêu mùa hè
Lòng tôi kêu mùa hạn
Em ơi, em hãy rặn
Cho nỗi buồn trút ra
%d