Mùa xuân (2)

Emkhuyên tôi mỗi ngày hãy chọn niềm vui
Nhưng tôi không có niềm vui nào làm sao để chọn
Cũng muốn lăm, nhưng bầu trời quá nặng
Không chừa một khoảng nào dưỡng khí bình yên

Nhưng niềm vui là gì, em có biết không
Hãy chỉ dùm tôi, tôi cám ơn lăm lắm
Với bạc triệu trong ngân hàng tôi cần phải rút
Phải tiêu xài. lỡ chết chẳng mang theo
Nhưng tôi đâu cần áo lớn giày da
Những xưng tụng vinh danh khắc vào bia đá

Hôm nay, mùa xuân, cỏ hoa nhụy nở
Cả thành phố dường như tung cửa sổ chào xuân
Lòng tôi cũng dậy lên một niềm cảm tạ vô chừng
Nắng ấm, hoa vàng, cỏ xanh tươi mát

Và huyền diệu thay tôi có tin lành khủng khiếp
Em mở mắt lần đầu khi tôi khẻ gọi em ơi