Khai huyệt một bài thơ

Trước năm 1975, có một bài thơ do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, lấy tên là  Đi Vào Quê Hương.  Tác giả bài thơ là  Hoa Đất Nắng.
Theo nhạc sĩ Phạm Duy cho biết, qua cuốn hồi ký của ông,  là ông không nhó thời diểm nào, và tạp chí nào xuấ hiện bài thơ này.
Mãi đến sau 1975, nguồn gốc tác giả và bài thơ mới được phanh phui. Nhà thơ Hoa Đất Năng chính là nhà thơ Huỳnh hữu Võ, và bài thơ không phải mang tện “Đi vào quê hương” như tựa của bài nhạc mà mang tên: Cuộc chơi của người chưa lớn. Bài thơ xuất hiện trên Tiểu Thuyết Thứ 5 số 103ngày10-2-1966


Đố bạn biế ai không ?

Trên Net, có đăng bài thơ này,. Thấy hầu hết có sự sai biệt với bản gốc nên chúng tôi post nguyên tác cả bài. Và
Bắt chước nhà thơ Hoa Đất Nắng chúng tôi cũng xem bài post này như là một “Trò chơi của người sắp…”

 

%d bloggers like this: