Những hớp buồn đen

Bồ kết trầm luân

 

Ngày xua, em lấy trái bồ kết nấu lấy nước gội đầu
Nên trăm bài thơ tình anh mang theo mùi thơm bồ kết
Bây giò, thay vào những chùm bồ kết nằm yên lặng ngoài sân
có những chùm khác
Bồ kết trầm luân
Bồ kết khổ nạn
nấu trongchão vạc dầu
gội mái tóc của em
để anh vừa đẩy xe tình vừa hít vào mùi thơm kỳ lạ
và lòng rưng rưng nước mắt

 

 

À ơi, bồ kết rụng rồi
(tặng K. và L. với vô vàn cám ơn về tấm lòng)
THT

Hôm nay lạnh. Buồn Tàn thu
Tay ôm tay xách tôi vào với em
Bước lên ba cấp bậc thềm
Buồn lên bảy cấp khắp miền scotch plains

Hôm nay lạnh, buồn tàn thu
Em nằm tôi hạ tôi hầu à ơi
À ơi bồ kết rụng rồi
Sao không chiụ rụng trái  đời nạn oan

 Mái tóc khổ nạn

Giờ đây, thân thể mình khô kiệt
Nhưng đầu tóc mình vẫn mun đen
Vẫn mềm vẫn óng từng chân sợi
Vẫn tỏa mùi thơm rất dị thường
(Dec/4/2016)

Hình chụp tháng 3- 4-2022

%d